Fisioteràpia cardíaca

QUÈ ÉS LA REHABILITACIÓ CARDÍACA (RC)?

Programa multidisciplinar dʻentrenament cardiovascular amb exercici físic supervisat. A més:

 • Detecció i control dels factors de risc cardiovascular (CV)
 • Seguiment clínic de la malaltia cardíaca
 • Optimització de l’adherència al tractament farmacològic
 • Suport psicològic i social, a nivell individual i grupal
 • Assessorament nutricional

QUINS BENEFICIS TÉ AQUEST PROGRAMA?

 • Augment de la qualitat de vida
 • Disminució dels esdeveniments cardiovasculars (angines, infarts, etc.)
 • Reducció de la mortalitat per IAM
 • Augment de l´esperança de vida
 • Reducció de les hospitalitzacions
 • Reincorporació a la vida normal com abans de la malaltia
 • Millora l’adherència terapèutica

FACTORS DE RISC CV:

 • Estil de vida sedentari
 • Tabaquisme
 • Colesterol i dislipèmies
 • HTA
 • Biabets
 • Obesitat o sobrepès
 • Estrès

 

INDICACIONS

QUINS MALALTS ES BENEFICIEN DE LA RC?

-En general, tots els pacients cardiòpates, especialment:

 • Cardiopatia isquèmica
  • Infart agut de miocardi (IAM)
  • Malaltia coronària: aterosclerosi
  • Cirurgia coronària
  • Angioplàstia o STENT
  • Angina de pit estable
 • Insuficiència cardíaca
 • Miocardiopaties
 • Trasplantament cardíac
 • Valvulopaties estables
 • Marcapassos o DAI
 • Assistència ventricular mecànica (pròtesi)
 • AVC
 • HTA Pulmonar
 • Persones asimptomàtiques  prevenció (síndrome metabòlica, antecedents familiars, HTA severes, …)

 

CONTRAINDICACIONS

• Absolutes:

 • – Aneurisma dessecant aorta
 • – Miocardiopatia hipertròfica obstructiva greu
 • – HTA pulmonar greu

• Temporals (poden fer PRC una vegada estabilitzades)

 • – Angina Inestable
 • – Arítmies supra ventriculars o ventriculars greus
 • – Patologies descompensades
 • – Processos infecciosos aguts (pericarditis, tromboflebitis, broncopneumopaties, pc oncològics…)

SABIES QUE?

 • – Les malalties cardiovasculars són la principal causa ingrés hospitalari.
 • – Són la primera causa de mort al món segons l’OMS.
 • – Hi ha una alta afectació psicològica
 • – El repòs perllongat té un efecte nociu en la recuperació.
 • – El PRC té una evidència científica de Classe I i Nivell A que és la de més nivell.
 • – Hi ha fins a un 40% de reingrés hospitalari el primer any si no es fa un PRC.

PUC PRACTICAR SEXE?

És una activitat que es pot practicar amb precaució i sempre consultar-ho amb el metge. Un cop finalitzat el PRC podràs reprendre la teva activitat sexual com abans.

DURADA

 • PRC Prevenció
  • 4 setmanes
 • PRC tractament lleu
  • 8 setmanes
 • PRC tractament intensiu
  • 16 setmanes

OBJECTIUS DE LA RC

 • Prevenir invalidesa resultant de la cardiopatia en joves en edat laboral i gent gran
 • Prevenir les complicacions CV, ingressos i morts de causa cardíaca

 

EFECTES DE LA FISIOTERÀPIA CARDIOVASCULAR

 •  Capacitat Física i Funcional
 •  Pronòstic indirecte
  •  Colesterol HDL
  •  Tensió Arterial
  •  Freqüència Cardíaca
  •  Triglicèrids i col LDL
  •  Obesitat
  •  Incidència diabetis (DM II)
 •  Pronòstic directe
  •  Capil·laritat sanguínia i circulació col·lateral
  •  Diàmetre art. coronàries
 •  Millora funció endotelial
 •  Motivació i seguretat
 •  Hospitalitzacions
 •  Mortalitat
 •  Isquèmia miocardi
 •  Control angina esforç
 •  Acció antiinflamatòria
 •  Pes i estrès
 •  Risc trombotic
 •  Fatiga i dispnea

 

FARMACOLOGIA

 • Antiagregants (AAS)
 • Estatines
 • Betabloquejants
 • IEQUES
 • ARA II
 • Diürètics (Antagonistes Aldosterona)
 • Antagonistes Calcio
 • Nitrats
 • Ivabradina
 • Ranolacina
 • Anticoagulants
 • iSLGT2 i GLP1
 • Vasodilatadors de ràpida absorció (nitroglicerina)

 

PER COMENÇAR EL PROGRAMA…

 1. Visita i recomanació del teu metge
 2. Proves  Ergometria i Analítica
 3. Entrevista clínica a FisioBat

 

PROGRAMA REHABILITACIÓ CARDÍACA (PRC)

2 sessions/setmana de 1h30′ amb el fisioterapeuta:

–  exercici físic monitoritzat  amb bici estàtica combinat amb força-resistència.

-Controlem durant tota la sessió, mentre es fan els exercicis, les constants:

 • tensió arterial
 • freqüència cardíaca
 • saturació d’oxigen

–  Electrocardiograma en temps real.

Totalment segures i el pacient sempre treballa dins del seu marge cardíac acordat amb el metge.

PUC TORNAR A TREBALLAR I QUAN?

No totes les feines demanen el mateix esforç ni tots els cors tenen la mateixa capacitat. Dependrà dels resultats de les proves i de les indicacions del teu metge. Està demostrat que la reincorporació laboral disminueix laparició de depressions i altres alteracions psicològiques; i influeix positivament en el pronòstic de la malaltia.

 

ELS NENS PODEN FER EL PROGRAMA?

A FisioBat el PRC es realitzarà a partir de l’edat de 16 anys i sempre sota la supervisió del metge.

 

Bibliografia

 • SEC: Unitats d’Insuficiència cardíaca i rehabilitació cardíaca
 • Editorial Panamericana: Rehabilitació cardíaca per a Fisioterapeutes
 • Manual de rehabilitació cardíaca (Hospital Universitari Infanta Sofia): Dr. Ignacio Plaza Pérez

RESERVA LA TEVA VISITA

REHABILITACIÓ CARDÍACA SESSIÓ

REHABILITACIÓ CARDÍACA PRIMERA VISITA