CARDIOLOGIA

La cardiologia és la branca de la medicina que s’encarrega de l’estudi, el diagnòstic i el tractament de les malalties del cor i del sistema circulatori.

Primera visita cardiologia: Entrevista, examen i proves diagnòstiques. On es valora l’estat cardiovascular del pacient i se’n revisa el tractament farmacològic.

Visita de seguiment: valoració dels resultats de les proves sol·licitades, seguiment del tractament, planificació del programa de Rehabilitació Cardíaca.

RESERVA LA TEVA VISITA

PRIMERA VISITA CARDIOLOGIA

VISITA DE SEGUIMENT